<<<< wszystkie aktualności

Ryzyko Szkody – styczeń-marzec 2016 r.

ryzyko_szkody_styczen_marzen_2016

Mam przyjemność przedstawić Państwu kolejny numer Ryzyka Szkody, poświęcony specyfice likwidacji szkód na mieniu w leasingu. Tematyka jest o tyle ciekawa, iż z roku na rok wyraźnie zwiększa się zarówno ilość mienia ubezpieczanego w ramach Umów Generalnych Ubezpieczenia Mienia w Leasingu, jak i wachlarz ubezpieczanych kategorii mienia. Popularność tej formy finansowania stale i dynamicznie wzrasta. To z kolei przekłada się na skalę szkód ubezpieczeniowych, występujących w tym mieniu.

Sukces zależy od profesjonalnego i indywidualnego podejścia do każdej szkody. Tylko sprawna i skoordynowana współpraca wszystkich uczestników procesu likwidacji pozwala na szybkie ustalenie stanu faktycznego, niezwłoczne podjęcie decyzji, niezbędnych do ograniczenia strat i rozpoczęcia czynności naprawczych. Przekłada się to na krótsze wyłączenie danego mienia z użytkowania, wiążące się z ograniczeniem, czy wręcz wstrzymaniem działalności danego przedsiębiorstwa. W przypadku
mienia w leasingu kwestia ta staje się kluczową. Umiejętność sprawnego przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, gwarantująca Ubezpieczonym bezpieczeństwo funkcjonowania ich przedsiębiorstw wpływa na długofalową satysfakcję Klientów, która w dobie wolnorynkowej konkurencji staje się niemalże bezcenna, zarówno z perspektywy Zakładów Ubezpieczeń, jak i Brokerów. Już wiele wieków temu Seneka stwierdził, że „jeśli wiesz dokąd chcesz płynąć, każdy wiatr będzie Ci sprzyjał”. Idea przyświecająca naszej pracy zdaje się potwierdzać te słowa. Mimo cyklicznych zmian koniunkturalnych, występujących w branży ubezpieczeń rzetelność, obiektywność oraz profesjonalizm i wieloletnie doświadczenie kadry naszych specjalistów są stale dostrzegane i doceniane. Dowodem na to niech będzie chociażby fakt stałej, wieloletniej i pozytywnie ocenianej obsługi szkód w ubezpieczonym mieniu blisko 20 firm leasingowych, funkcjonujących na polskim rynku.

Rzetelna współpraca, nastawiona na osiągnięcie celu, jakim jest możliwie najsprawniejszy proces likwidacji z biegiem lat okazuje się kluczowa, również przy tego typu szkodach. Ukierunkowanie wszystkich stron na wspólny cel, jakim jest sprawne i profesjonalne przeprowadzenie likwidacji, zaangażowanie oraz zrozumienie roli,
jaką odgrywa każdy z uczestniczących w tym procesie podmiotów decyduje bowiem o tempie i jakości danego procesu likwidacyjnego.

Zapraszamy do lektury.

Marcin Kapuściński
Prezes Zarządu Eksperci NEMU Sp. z o.o.
Redaktor Naczelny