Wyceny

Obok likwidacji szkód ubezpieczeniowych świadczymy usługi w zakresie wycen nieruchomości, ruchomości a także maszyn i urządzeń.

Dokonaliśmy szeregu różnorodnych wycen nieruchomości, maszyn i urządzeń dla wszystkich gałęzi przemysłu. Nasze opracowania spełniają wymogi formalne i merytoryczne stawiane przez przepisy prawne oraz standardy zawodowe, charakteryzują się również dużą estetyką i czytelnością.

Naszym Klientom oferujemy:

WYCENY WARTOŚCI MAJĄTKU DLA POTRZEB UBEZPIECZENIA

Wyceny budynków i budowli dla potrzeb ubezpieczenia

Wyceny budynków i budowli dla potrzeb ubezpieczenia stanowią źródło dla ustalenia właściwej sumy ubezpieczenia. Właściwie zawarta umowa ubezpieczenia to umowa oparta na sumie ubezpieczenia podanej w wartościach nowoodtworzeniowych. Gwarantujemy profesjonalne i obiektywne oszacowanie wartości nieubezpieczonych budynków i budowli w celu prawidłowego określenia sumy ubezpieczenia. Przedmiotem wycen są budynki przemysłowe, produkcyjne, usługowo-handlowe, biurowe. Właściwie zawarta umowa ubezpieczenia opiera się na odpowiednim określeniu wartości ubezpieczanego mienia. Poniższe tabele obrazują różnice w wartościach, które wiążą się z ryzykiem niedoubezpieczenia.

Zakład 1

  Wartość księgowa brutto Wartość księgowa netto Wartość rynkowa Wartość nowo odtworzeniowa
Budynki i budowle 48 502 082 42 450 330 45 355 960 56 405 690
Maszyny i urządzenia 130 692 938 121 124 521 92 015 380 141 613 460

Zakład 2

  Wartość księgowa brutto Wartość księgowa netto Wartość rynkowa Wartość nowo odtworzeniowa
Budynki i budowle 36 200 091 27 614 531 29 979 870 113 209 606
Maszyny i urządzenia 50 430 211 34 824 420 48 101 390 91 780 200

Zakład 3

  Wartość księgowa brutto Wartość księgowa netto Wartość rynkowa Wartość nowo odtworzeniowa
Budynki i budowle 112 056 528 58 700 569 69 086 221 222 561 425
Maszyny i urządzenia 150 064 232 44 747 828 63 568 930 184 730 051

Ocena ryzyka dla potrzeb ubezpieczenia

Ocena ryzyka przedmiotu ubezpieczenia ma na celu stworzenie scenariusza największego zagrożenia dla majątku lub zysku firmy. W celu poznania wielkości potencjalnego maksymalnego zobowiązania związanego z pojedynczym zdarzeniem ubezpieczeniowym ubezpieczyciele dokonują oszacowania możliwej maksymalnej szkody, tzw. PML  (Possible Maximum Loss). Fachowe oszacowanie PML nie jest czynnością łatwą. Wymaga uwzględnienia wielu potencjalnych scenariuszy przebiegu szkody, jej czynników oraz okoliczności. Wykonując czynności związane z analizą ryzyka opieramy się w dużej mierze na naszej wiedzy oraz doświadczeniu zawodowym zdobytym podczas likwidacji szkód. Dzięki temu jesteśmy w stanie sprawnie i szybko wykonać ocenę ryzyka w aspekcie majątkowym lub utraty zysku.

Skontaktuj się z ekspertem

Wyceny nieruchomości

Przedmiotem są nieruchomości zabudowane, gruntowe, przemysłowe, usługowe, lokale mieszkalne, budynkowe, budowle dla różnych celów (m.in. zabezpieczenia kredytów, wykupu, aportów, sprzedaży, amortyzacji, określenia sumy ubezpieczenia). Wycen dokonujemy dostosowując każdorazowo metodę wyceny do celu, jakiemu ma ona służyć.

Skontaktuj się z ekspertem

Wyceny maszyn i urządzeń

Wyceny maszyn, urządzeń i innych składników przedsiębiorstwa przeprowadza zespół inżynierów i analityków, który na bieżąco zajmuje się wycenami rynkowymi w procesie likwidacji szkód ubezpieczeniowych.

Posiadając wieloletnie doświadczenie oraz bogatą bazę danych o rynku i cenach maszyn, urządzeń, sprzętu elektronicznego etc. możemy podjąć się wyceny każdego środka trwałego, nawet najbardziej nietypowego
i specyficznego.

Inwentaryzacja, wycena mienia

dla potrzeb księgowych,
ubezpieczeniowych i umów kupna-sprzedaży.

Ekspertyzy techniczne

specjalistyczne badania budynków,
konstrukcji, maszyn, w tym badania materiałowe i konstrukcyjne.
Przeprowadzane ekspertyzy pozwolą ustalić stan techniczny obiektu,
przydatność do dalszego wykorzystania oraz możliwości ewentualnych adaptacji.

Skontaktuj się z ekspertem

Wyceny przedsiębiorstw

Spełniają funkcje: informacyjne, decyzyjne, negocjacyjne, rozwiązywania konfliktów interesów. Przeprowadzamy wyceny zarówno w oparciu o metody majątkowe, jak i dochodowe, w zależności od stawianego celu, sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz szczególnych wymagań zleceniodawcy bądź instytucji.

Skontaktuj się z ekspertem