<<<< wszystkie aktualności

Ryzyko Szkody – lipiec-wrzesień 2016 r.

ryzyko_szkody_lipiec-wrzesien2016

W niniejszym numerze „Ryzyka szkody” prezentujemy Państwu wybrane zagadnienia dotyczące problematyki ryzyk z obszaru infrastruktury kolejowej oraz ruchu kolejowego. Oczywiście, zakres przedmiotowej tematyki zdecydowanie przekracza pojemność naszego biuletynu – dla naszych Czytelników wybraliśmy najciekawsze przykłady. Autorzy artykułów zwracają uwagę na charakterystyczne aspekty, z którymi spotkali się lub cały czas spotykają się w swojej praktyce likwidacji szkód.

Lektura dalszych stron „Ryzyka szkody” zaprezentuje Państwu przykłady charakterystycznych zdarzeń szkodowych, przybliży Państwu ocenę odpowiedzialności cywilnej przewoźnika kolejowego, czy zwróci Państwa uwagę na problematykę wysokości sum ubezpieczenia taboru kolejowego. W końcu także pozwoli wcielić się w rolę eksperta, spotykającego się w swej pracy z wątpliwościami w pracy komisji kolejowej, jak również nieprawidłowym postępowaniem ze strony ubezpieczonego/ poszkodowanego.

Cechą charakterystyczną zdarzeń szkodowych z obszaru kolejnictwa jest to, że wiele z nich niesie ze sobą – praktycznie w każdym przypadku – ryzyko wysokich szkód w mieniu, a często także ryzyko dla zdrowia i życia ludzi. Stąd tak ważne jest odpowiednie funkcjonowanie procedur, których częścią jest również ustalanie przyczyn powstawania zdarzeń – celem uchronienia się przed ich powtórzeniem w przyszłości. Jak pokazuje nasza praktyka, na tym gruncie jest jeszcze wiele do zrobienia.

Analiza ryzyka w obszarze kolejowym jest o tyle istotna, że w obecnej i najbliższej perspektywie unijnej inwestycje w rozbudowę,
modernizację obejmą zarówno tabor, jak i infrastrukturę kolejową.

Świadomość ryzyka poprzez szkody daje wiedzę na temat tego, co
się ubezpiecza i co może nas spotkać.

Marcin Kapuściński
Prezes Zarządu Eksperci NEMU Sp. z o.o.
Redaktor Naczelny