<<<< wszystkie aktualności

Ryzyko Szkody – kwiecień-czerwiec 2015 r.

ryzyko_szkody_04-06_2015

Przed laty Sir John Egan, jeden z ojców sukcesów branży motoryzacyjnej powiedział: „Naszym absolutnie fundamentalnym celem jest zarabianie pieniędzy poprzez zadowolenie klientów.”

Cytat jest bardzo trafny – nadrzędnym celem każdego przedsiębiorcy jest osiąganie zysków z prowadzonej działalności, co nie koliduje oczywiście z tzw. „poczuciem misji”. Powyższe wskazuje jednak, iż nieodłącznym elementem sukcesu finansowego, jest również satysfakcja klientów.

Czym jest owa satysfakcja dla stron umowy ubezpieczenia?

Dla Ubezpieczonego/Poszkodowanego jest to z pewnością osiągnięcie celu wynikającego z umowy ubezpieczenia – czyli otrzymanie należnego odszkodowania bądź przy szkodach z tytułu odpowiedzialności cywilnej np. ustalenie przez Zakład Ubezpieczeń, że Ubezpieczony za powstała szkodę odpowiedzialności  nie ponosi. Nie można zapominać, iż Ubezpieczony od wszystkich stron postepowania Likwidacyjnego oczekuje pełnego profesjonalizmu, który wprost przekłada się dla niego na „uciążliwość” likwidacji i wizerunek wobec podmiotów zewnętrznych.

Ubezpieczyciel z kolei pragnie spełnić świadczenie wynikające z umowy ubezpieczenia, w sposób który będzie wiązał się z zadowoleniem klienta bądź też brokera z podjętych czynności. To zadowolenie  przekłada się na zaufanie – to z kolei skutkuje zacieśnianiem się  więzi biznesowych i coraz to nowych projektów przynoszących zyski dla przedsiębiorstwa.

A gdzie w tym wszystkim jest Likwidator Szkód? Wszędzie – to na nim bowiem ciąży obowiązek określenia zasad współpracy satysfakcjonującej wszystkie strony i to on, zupełnie słusznie zazwyczaj rozliczany jest z efektu końcowego.

Lata doświadczeń w branży ubezpieczeniowej, powodują, że z kwestiami technicznymi bądź prawnymi likwidacji szkód, nie mamy już obecnie właściwie żadnych problemów. Współpraca z klientem, poprawa wizerunku naszego i Zakładów Ubezpieczeń  oraz transparencja podejmowanych czynności jest elementem, który możemy jednak cały czas zmieniać na lepsze.

I miejmy nadzieję, że lepsze nachodzi, poprzez nowe, innowacyjne i partnerskie podejście do procesu likwidacji szkód.

W Państwa ręce oddajemy numer „Ryzyka szkody” zawierający doświadczenia naszych pracowników w zakresie nowego, inspirowanego modelem zachodnioeuropejskim, procesu likwidacji szkody – w skrócie o zaletach, wadach i naszych personalnych odczuciach.