<<<< wszystkie aktualności

Ryzyko Szkody – kwiecień-czerwiec 2016 r.

W dniu rozpoczęcia XIX Kongresu Brokerów na pierwszym miejscu postawiono sobie za cel doprowadzenie do wzrostu wartości pracy brokera na rynku ubezpieczeniowym. W tym miejscu warto postawić sobie pytanie, jakie działania muszą zostać podjęte, aby można było mówić o rozwoju i wzroście. Na pewno jest to wysoka jakość usług, za którą idzie (lub powinna iść) wartość, dodana w postaci wzrostu prowizji.

Skoncentrujmy się na tej części usług, która obejmuje obsługę Klienta w momencie zaistnienia szkody. Osobiście uważam, że to jest ta bardzo ważna chwila, gdzie Klient oczekuje merytorycznego wsparcia i pomocy w takich aspektach, jak:
• ocena zakresu szkód,
• pomoc w sytuacji kryzysowej przez wsparcie decyzyjne,
•przygotowanie Klienta na spotkanie z likwidatorem/ubezpieczycielem,
• pomoc w spotkaniu z likwidatorem, omówienie zapisów polisy,
• przygotowanie roszczenia,
• procedowanie procesu likwidacji.

Na podstawie doświadczeń można wskazać, że jest to najtrudniejszy sprawdzian brokera, dlatego współpraca pomiędzy nim, a likwidatorem jest bardzo ważna. W mojej ocenie, bazując na setkach szkód, wielu spotkaniach oraz szkoleniach, powinniśmy rozumieć się w tym ważnym dla Klienta procesie – musimy współpracować, darzyć się zaufaniem i dążyć do osiągniecia porozumienia. Dlatego nasza praca, praca likwidatora, musi być dla brokera oraz jego Klienta transparentna – jasny i przejrzysty proces komunikacji, wyjaśnianie ustalonego zakresu oraz wartości szkody, jak również rozwiewanie wszelkich innych wątpliwości.

Wierzę, że w pespektywie czasu wysoka jakość obsługi pozytywnie wpłynie na zmianę postrzegania Ubezpieczyciela w oczach Klienta – już jako partnera w biznesie, nie tylko w momencie zawierania umowy, ale także w sytuacji kryzysowej, wymagającej pomocy i szybkiego wsparcia. Dołóżmy wszelkich starań, by wychodzenie z kryzysu było z korzyścią dla wszystkich uczestników procesu oraz aby cena nie była jedynym wyznacznikiem wyboru.

Z okazji XIX Kongresu Brokerów oddajemy w Państwa ręce specjalne wydanie „Ryzyka Szkody”. Specjalnie na tę okazję zebraliśmy naszym zdaniem najciekawsze, a jednocześnie swobodnie nawiązujące do tematu tegorocznego Kongresu zagadnienia – „Wychodząc z kryzysu”. Staranność przygotowania umowy ubezpieczenia, likwidacja szkód w obiektach zabytkowych, czy konsekwencje braku ubezpieczenia BI – to tylko niektóre z poruszanych tematów. Szerokie spectrum omawianych w tym numerze problemów pokazuje, iż tak naprawdę mieliśmy styczność z każdą branżą przemysłu, co zapewnia sprawną i szybką likwidację szkód. Przekłada się to również na profesjonalizm i obsługę zleceń na najwyższym poziomie merytorycznym. Nasz zespół blisko stu pracowników o bardzo wysokich kwalifikacjach, wsparty partnerstwem Cunningham Lindsey International Limited, zapewnia obiektywną likwidację szkód, wyceny oraz inną pomoc Ubezpieczycielom, brokerom oraz wszystkim naszym Klientom.

Zapraszamy do lektury i do zobaczenia na Kongresie.

Eksperci NEMU | RYZYKO SZKODY
Marcin Kapuściński
Prezes Zarządu Eksperci NEMU Sp. z o.o.
Redaktor Naczelny