Zalania

Niekiedy uszkodzenia mienia następują wskutek wypadków, które powodują poważne straty dla przedsiębiorstw. Nasi eksperci skutecznie wyceniają i likwidują także szkody będące efektem np. zalania.