Michał Sztykiel

Kierownik Zespołu Prawników w Spółce Eksperci NEMU. Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie. Od 2007 roku związany ze Spółką Eksperci NEMU. Jest odpowiedzialny za nadzór i likwidację szkód osobowych w ramach umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w tym OC za szkody medyczne, OC za szkody spowodowane przez sponsora/badacza w trakcie prowadzonego badania klinicznego, OC pracodawców za wypadki przy pracy, OC za szkody wyrządzone przez organizatora imprezy masowej, OC kół łowieckich, OC za produkt oraz produkt niebezpieczny, a także szkody z tytułu wycofania produktu, wadliwie wykonanego dzieła, czy usługi oraz szkody środowiskowe.