Uderzenie lub upadek statku powietrznego

Nasze doświadczenie obejmuje także wycenę strat wynikłych z katastrof lotniczych.