Szkody z tytułu ryzyk bankowych

Nieobce nam są kwestie związane z szacowaniem szkód z polis BBB,  z dokonanych włamań, fałszerstw i tym podobnych.