Szkody w transporcie kolejowym

Do naszych kompetencji należy również wycenianie i likwidacja szkód spowodowanych w branży kolejowej oraz badanie ich przyczyn.