Szkody w środkach obrotowych

W zakresie usług naszego zespołu leży także likwidacja szkód w  zapasach spowodowanych rozmaitymi czynnikami.