Szkody w mieniu leasingowym

Grono profesjonalistów, jakim dysponujemy, ma ponadto szerokie doświadczenie w zakresie szkód powstałych w mieniu leasingowanym.