Pożary

Często są konsekwencją nieprzestrzegania przepisów o ochronie przeciwpożarowej, a także błędów popełnionych nie tylko na etapie budowlanym, ale już na etapie projektowym różnych obiektów.