Odpowiedzialność cywilna

Zajmujemy się także zagadnieniami, które dotyczą odpowiedzialności cywilnej – szkód powstałych w mieniu, na osobach, spowodowanych przez zarządców nieruchomości, lekarzy, najemców, pracodawców oraz badaczy/sponsorów uczestniczących w badaniach klinicznych.