D&O (OC członków zarządu)

Ubezpieczenie D&O, tj. odpowiedzialność cywilna obecnych i przyszłych  władz spółki kapitałowej za szkody wyrządzone spółce lub osobom trzecim w związku z wykonywaniem powierzonych obowiązków (np. błędne decyzje). Eksperci NEMU rozpatrują roszczenia zarówno pod kątem odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, jak i wysokości poniesionych strat.