Budowlano-montażowe

W ich skład wchodzą uszkodzenia robót budowlano-montażowych i awarie maszyn, a także błędy popełnione na fazie projektowania, co może skutkować opóźnieniem w oddaniu inwestycji, a tym samym szkodą w zysku brutto (ALoP).