Awarie/uszkodzenia maszyn i urządzeń

Ich przyczyną są zarówno wady produkcyjne, konstrukcyjne i materiałowe, jak i czynniki losowe, np. uszkodzenia, zwarcia czy spięcia. Oceniamy, jako specjaliści, czy te zdarzenia były bezpośrednio przyczynami szkód.