Ustalenie przyczyny pożaru w zakładzie produkującym środki piorące

Zakład prowadził produkcję środków piorących. Teren zakładu był ogrodzony, dozorowany przez służby ochrony oraz monitorowany systemem telewizji przemysłowej. Praca w zakładzie odbywała się w systemie dwuzmianowym. Zakład składał się z kompleksu budynków – produkcyjny, socjalny, biurowy.

Pożar powstał na drugiej kondygnacji budynku produkcyjnego. Wykonywano w nim czynności polegające na odważaniu komponentów uszlachetniających proszki piorące, pakowaniu ich do toreb polietylenowych i układaniu paczek na drewnianych paletach.

Przeprowadzone oględziny miejsca szkody przez likwidatorów Eksperci NEMU, pozwoliły na następujące stwierdzenia dotyczące przyczyny powstania pożaru:

  • Pożar mógł powstać w wyniku oddziaływań chemicznych utleniaczy wchodzących w skład mieszaniny uszlachetniającej proszków. Stan pogorzeliska uniemożliwiał bardziej sprecyzowane wskazanie przyczyny pożaru.
  • Wykluczona została możliwość zainicjowania pożaru w wyniku awarii osprzętu elektrycznego. Poszkodowany przedstawił pozytywne Protokoły kontroli instalacji elektrycznych.
  • Wykluczono również możliwość zainicjowania pożaru niedopałkiem papierosa. Czas od zakończenia pracy do powstania pożaru oraz rodzaj materiałów zapalnych znajdujących się w pomieszczeniu produkcyjnym wykluczył taką możliwość. W zakładzie obowiązywał zakaz palenia tytoniu.

W wyniku pożaru uszkodzeniu uległ budynek przemysłowy, budynek wieży rozpyłowej, stanowisko dozowania półproduktów i dodatków do pakowaczki w tym znajdujące się tam maszyny oraz maszyny linii przesyłu proszkowego do pakowaczek w worki foliowe.

Uszkodzeniu uległo znajdujące się na parterze stanowisko rozładunku półproduktów oraz stanowisko pakowania w worki foliowe. Wartość szkody została wyliczona zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia oraz w oparciu o OWU przedsiębiorstw od wszystkich ryzyk.