Śruby jako źródło awarii elektrowni wiatrowej

Dystrybutor elementów złącznych typu: śruby, wkręty, nakrętki, eksportujący połowę swoich wyrobów do krajów UE, otrzymał zamówienie na dostarczenie kilkuset tys. śrub.

Nabywca śrub był dystrybutorem elementów złącznych w UE. Przedmiotowe śruby poddał wstępnemu „montażowi”, który polegał na nakręceniu przez nabywcę nakrętki oraz nałożeniu żeliwnej tulejki dystansowej i spakowaniu w tak zwane komplety montażowe razem z dwoma innymi elementami złącznymi.

Następnie powyższe komplety montażowe zostały zakupione przez producenta elektrowni wiatrowych. W trakcie montażu elektrowni wiatrowej przez pracowników firmy doszło do zerwania śrub. W związku z powyższym zdarzeniem firma produkująca elektrownie wiatrowe zaprzestała montażu za pomocą wadliwych śrub uznając, że nie spełniają one żądanych własności wytrzymałościowych i dodatkowo wprowadzają zagrożenie dla życia i zdrowia montera wykonującego prace montażowe elektrowni wiatrowej.

W wyniku nienależytego wykonania zobowiązania przez Ubezpieczonego tj. dostawę śrub niezgodnych z przedmiotem zamówienia, dystrybutor śrub poniósł szkodę w postaci kosztów przygotowania kompletów montażowych do dalszej sprzedaży.