Skutek błędu ludzkiego

Zdarzenie miało miejsce w przedsiębiorstwie produkującym miedziano – aluminiowe wymienniki ciepła (parowniki), które stosuje się w systemach chłodniczych mających zastosowanie w handlu i przemyśle.

Ubezpieczony nie posiadał działu techniczno-projektowego i działu sprzedaży w swoim zakładzie, wszystkie te czynności związane z pracą tych dwóch działów, wykonywane były w zewnętrznej firmie z siedzibą w UE. Współpraca pomiędzy tą firmą, a Ubezpieczonym regulowana była umową o świadczenie usług i podziale kosztów.

Jeden z klientów Ubezpieczonego dokonał zamówienia kilkunastu parowników. W oparciu o projekt techniczny przygotowany przez zewnętrzną firmę z UE, a następnie zaakceptowany przez klienta Ubezpieczonego, zrealizowano zamówienie.

Poszkodowany odbiorca parowników poinformował Ubezpieczonego o wadach parowników. Połowa spośród wszystkich dostarczonych przez niego parowników posiadała wadę produkcyjną uniemożliwiającą osiągnięcie przez parowniki zamierzonych parametrów. W chwili wykrycia wady wszystkie parowniki zostały już zamontowane w ladach chłodniczych, z których część sztuk znajdowała się w magazynie dystrybucyjnym, natomiast część została zainstalowana u klienta końcowego: w Szwecji, Norwegii oraz Portugalii.

Podczas spotkania, jakie miało miejsce w siedzibie firmy Ubezpieczonego, przekazano Likwidatorowi Eksperci NEMU dokumentację techniczną – w tym rysunki techniczne parowników. Z analizy tej dokumentacji wynikało, że przyczyną wykonania, a następnie dostarczenia wadliwie wykonanych parowników był błąd konstrukcyjny przy opracowywaniu rysunku technicznego produktu przez zewnętrzną firmę z UE.

Weryfikacja wartości roszczenia Poszkodowanego opierała się o zapisy polisy Ubezpieczonego  oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej.