Rozszczelnienie przewodu skutkiem wybuchu pożaru

Właściciel nowoczesnego centrum magazynowo-produkcyjnego, prowadził działalność polegającą na wynajmie nieruchomości składającej się z kompleksu hal warsztatowych, produkcyjnych, magazynowych, obiektów administracyjnych, socjalnych oraz innych budynków. W jednym z wynajmowanych budynków doszło do wybuchu pożaru.

Budynek, w którym doszło do wybuchu pożaru, wykorzystywany był, jako hala produkcyjna do montażu średnioprecyzyjnych elementów elektromechanicznych, przeznaczonych dla przemysłu motoryzacyjnego, ponadto znajdowała się w nim odlewnia, gdzie wykonywane były elementy przeznaczone do montażu, magazyn wyrobów gotowych oraz biura produkcji.

  • W wyniku przeprowadzonego procesu likwidacji szkody wynikało, iż pożar rozpoczął się z powodu rozszczelnienia przewodu doprowadzającego płyn spryskujący do kolumny spryskiwacza w jednej z maszyn. Płyn ten był podawany pod ciśnieniem ok.1 bar, rozszczelnienie spowodowało zalanie całego pieca topliwego, a w konsekwencji zapłon.
  • Wartość szkody w ubezpieczonych budynkach i budowlach oszacowana została zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia oraz ogólnymi warunkami ubezpieczenia od wszystkich ryzyk.