Pożar w markecie spożywczym

Przedmiotowa szkoda miała miejsce w markecie spożywczym. Market mieścił się w parterowym pawilonie handlowym o powierzchni około 400 m2.

Pożar został zainicjowany w listwie przyłączeniowej zasilającej w energię elektryczną chłodziarki. Chłodziarki znajdowały się w głębi pomieszczenia sklepowego, bliżej pomieszczeń biurowych, ustawione były w dwóch rzędach, między nimi znajdował się regał sklepowy. W przestrzeni między chłodziarkami, przy ich tylnej ściance, znajdowała się listwa z gniazdami elektrycznymi, do których chłodziarki były podłączone. Zewnętrzne ślady opaleń i zwęgleń chłodziarek skoncentrowane były w pobliżu komory, gdzie znajdowały się elementy sterowania i agregaty chłodnicze.

W czasie pożaru spalaniu uległy tworzywa sztuczne zawarte w obudowach gniazd i wtyków przyłączeniowych chłodziarek, w izolacji przewodów elektrycznych, w elementach konstrukcyjnych chłodziarek.

Prawdopodobnie wada montażowa w gnieździe lub wtyku elektrycznym, albo powstanie ścieżki węglowej w elemencie izolacyjnym gniazda lub wtyku doprowadziło do wydzielania się ciepła pod wpływem przepływającego prądu. Ciepło to spowodowało topienie się i zapalenie tworzywa obudowy osprzętu elektrycznego.

Wszystkie towary sklepowe, które były wypakowane z opakowań zbiorczych, jak również te, które miały papierowe lub tekturowe opakowania, poddano utylizacji.