Konsekwencja nieprzestrzegania przepisów BHP oraz PPOŻ

W pracowni stolarskiej, produkującej według dawnych wzorów parkiety, wykorzystywane na rynkach zachodnich oraz w budynkach muzealnych i zabytkowych doszło do wybuchu pożaru. W wyniku pożaru całkowitemu spaleniu uległ magazyn wyrobów gotowych, który znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie zarzewia pożaru. Odnotowano również szkody w innych obiektach należących do firmy. Hala produkcyjna posiadała wypalony dach, wypalone i osmolone tynki, powybijane szyby z okien od strony magazynu, osmoloną sadzami instalację centralnego ogrzewania, wypaloną instalację elektryczną, uszkodzoną instalację wentylacyjną i sanitarną.

  • Prawdopodobną przyczyną powstania pożaru było zanieczyszczenie wiórów drzewnych olejem z układu hydraulicznego traka. Główna część wiórów z obrabianego drewna wyrzucana była na zewnątrz przy pomocy elastycznej rury, w przestrzeń znajdującą się między trakiem a ścianą drewnianego budynku, pozostałe wióry rozrzucane były wokół traka.

Likwidator Eksperci NEMU po analizie uznał, że był to pożar, który powstał poza paleniskiem i był w stanie rozprzestrzeniać się samorzutnie. Szkodę tę poszkodowany mógł przewidzieć na podstawie właściwości pożarowych składowanego, rozdrobnionego materiału drzewnego.