Przemysł stoczniowy – niesprawne mechanizmy maszyny sterowej

Zdarzenie miało miejsce w stoczni, której działalność obejmowała remonty, przebudowy i budowy nowych jednostek pływających. W stoczni budowane były różnego rodzaju jednostki pływające o wysokim stopniu zaawansowania technicznego. W ramach swej działalności stocznia współpracowała z wieloma Spółkami. Jedna z takich spółek realizowała projekt dla stoczni, polegający na wytworzeniu urządzeń sterowych dla kilkudziesięciu statków.

  • Montaż kompletnego urządzenia sterowego na statku przeprowadzany był przez stocznię. Po zakończeniu montażu urządzenia sterowego na statku, przeprowadzane były próby ruchowe. Próby odbywały się po wodowaniu jednostki, przy nabrzeżu. W trakcie próbnego rozruchu wystąpiły nieprawidłowości pracy jednej z maszyn sterowych.
  • Szkoda polegała na niewłaściwie wykonanych urządzeniach sterowych przez Ubezpieczonego. Wada ta spowodowana była faktem, iż pomimo uzgodnienia przez Ubezpieczonego zmian dotyczących powiększenia głębokości wcisku trzonu sterowego z 5 mm do 6,5 mm, to zmiany te nie zostały wprowadzone przez Biuro Konstrukcyjne do dokumentacji technicznej.