Pożar w zakładzie produkującym paszę dla zwierząt

Ubezpieczony prowadził działalność polegającą na produkcji oraz sprzedaży mieszanek paszowych dla zwierząt gospodarskich. W skład zakładu wchodziły silosy magazynowe paszy, instalacja rurociągów przesyłowych oraz linia mieszalni i granulacji pasz. Linia granulacji pasz składała się z granulatora, który zainstalowany był na pierwszym piętrze budynku produkcyjnego, pod granulatorem na poziomie parteru znajdowała się chłodnica, natomiast pod chłodnicą usytuowana była kruszarka oraz redler transportujący granulki paszy do odpowiednich silosów magazynowych lub do pakowni. Z informacji uzyskanych od dyrektora zakładu wynikało, iż pożar powstał w trakcie pracy linii granulowania.

  • Prawdopodobną przyczyną powstania zdarzenia było zatarcie łożysk rolki granulatora, a następnie po jej nagrzaniu na skutek tarcia o matrycę, wzrost temperatury wewnątrz granulatora powodujący zatlenie pyłów, które po przedostaniu się do komory filtrów filcowych w chłodnicy spowodowały ich zapalenie się oraz zgromadzonego materiału paszowego.
  • Na skutek pożaru nastąpiło zatrzymanie produkcji pasz granulowanych (około 95% łącznej produkcji), ponieważ zakład posiadał tylko jeden ciąg technologiczny. Całkowity przestój w produkcji trwał cztery dni. Nowe części do granulatora zostały dostarczone po czterech miesiącach. Dopiero od tego momentu parametry pracy urządzeń produkcyjnych powróciły do poziomu osiąganego przed pożarem.