Pożar w rozdzielni niskich napięć

Pożar powstał w rozdzielni zakładu produkcyjnego huty szkła. Rozdzielnia, która uległa spaleniu znajdowała się w wydziale produkcyjnym huty. Była to niskonapięciowa rozdzielnia siedmio polowa wolnostojąca zasilana z transformatora. Na rozdzielnię udzielona została 24-miesięczna gwarancja Wykonawcy – w dniu zdarzenia rozdzielnia była objęta gwarancją.

Wskutek przedmiotowej szkody nastąpiła przerwa w produkcji trwająca 8 godzin, w tym czasie przełączono zasilenie tej części zakładu na zasilenie z drugiej rozdzielni zasilanej z drugiego transformatora, która również znajdowała się w tym budynku.

Pożar miał swoje źródło w jednym z pól magnetycznych rozdzielnicy na fazie odpływu do kompresorów. Po chwili objął swoim zasięgiem całe pole, a następnie na skutek działania wentylatora wyciągowego zainstalowanego w górnej części kolejnego pola ogień przeniósł się na następne pola. Po wiązkach przewodów między pozostałymi polami ogień przenosił się po całej rozdzielnicy niszcząc instalację oraz aparaturę, w którą były wyposażone poszczególne pola. Na skutek bezpośredniego działania ognia oraz na skutek wpływu wysokiej temperatury metalowa konstrukcja rozdzielnicy również uległa przegrzaniu i częściowemu odkształceniu.

Na skutek pożaru całkowicie uległy spaleniu trzy pola rozdzielni, w pozostałych polach na skutek działania bezpośrednio ognia oraz wysokiej temperatury uszkodzone zostały urządzenia i oprzewodowanie tych pól łącznie z konstrukcją rozdzielni. W związku z tym cała rozdzielnia zakwalifikowała się do wymiany. Wykonawca zdemontował spaloną rozdzielnię i w jej miejsce zamontował nową.