Pogięte świece w filtrze do filtracji piwa

Ubezpieczony jest jednś z największych i najnowocześniejszych spółek sektora piwowarskiego w Polsce, z wieloletnim doświadczeniem w warzeniu piwa. Szkoda, będąca przedmiotem sprawy, polegała na powyginaniu się świec w filtrze do klarowania piwa za pomocą ziemi okrzemkowej. Przedmiotowe świece były powyginane na wysokości ok. 50 cm od dekla w dół. W związku z tym nastąpiło przemieszczenie się świec, co spowodowało zróżnicowanie odstępów między nimi i zmniejszenie filtracyjnych zdolności urządzenia.

Wspomniane świece znajdowały się wewnątrz filtra, którego zadaniem było oddzielanie osadów ziemnych i drożdży od piwa. W procesie filtracji wykorzystywana była ziemia okrzemkowa. Œwieca składała się z wbudowanej regularnej spirali, w której odstępy pomiędzy skrętami były zabezpieczone ośmiokrotnie spawanym profilem podłużnym. Odstępy te określały wielkość przepływu piwa. Poprzez przyporządkowanie profilu promieniowego świece były mniejsze na wlocie i większe na wylocie, co zapewniało ich drożność.

Na bazie zebranego materiału i analizy podobnych zdarzeń, najbardziej prawdopodobnymi przyczynami powstania szkody mogły być:

  • Zbyt niska temperatura piwa podawanego na filtr, która spowodowała jego krystalizację (granulki w piwie), zatkanie szczelin i wzrost ciśnienia, a w konsekwencji wykrzywienie świec,
  • Przerwanie właściwej pracy filtra świecowego, np. w wyniku spadku ciśnienia i osunięcia się ziemi okrzemkowej.

Konstrukcja świec (makroszczeliny) nie pozwala na ich reperację bądŸ regenerację. Jedyną formą naprawienia szkody była wymiana świec na nowe.