Ogień w fabryce sprężyn

W budynku produkcyjnym należącym do producenta sprężyn doszło do wybuchu pożaru. W części produkcyjnej zamontowano szereg maszyn i urządzeń służących do produkcji sprężyn. Większość z maszyn stanowiły automaty produkcyjne, które do procesu produkcyjnego potrzebowały sprężonego powietrza. Powietrze sprężane było w sprężarkach śrubowych, skąd dla uzyskania odpowiednich parametrów i czystości tłoczone było do oziębiacza i filtrów, a następnie poprzez instalację rurową rozprowadzane po hali produkcyjnej do poszczególnych maszyn i urządzeń.

Powstały w zakładzie pożar był wynikiem zapalenia się sprężarki śrubowej. Z uwagi na stopień zniszczenia sprężarki nie można było jednoznacznie określić przyczyny powstania pożaru. Najbardziej prawdopodobną przyczyną powstania pożaru było powstanie łuku elektrycznego w styczniku załączającym zasilanie silnika napędowego sprężarki. Prawdopodobnie po długim okresie pracy – sprężarka pracowała bez przerwy, co najmniej od 12 godzin – nastąpiło przegrzanie się styków na styczniku i doszło do powstaniu łuku elektrycznego i zapalenia się izolacji przewodu zasilającego silnik elektryczny napędzający sprężarkę.

Wskutek pożaru sprężarki uszkodzeniu uległy maszyny oraz budynek – odparzenie tynku, zniszczona elewacja zadymione powłoki malarskie ścian oraz sufitu w hali.