Meble z odpryskami lakieru – niedostateczne utwardzenie lakieru

W przedsiębiorstwie produkującym meble miała miejsce szkoda z tytułu odpowiedzialności cywilnej, która powstała wskutek wadliwego lakieru używanego do produkcji mebli. Jeden z odbiorców z kraju UE poprzez dokonywane zamówienia przekazywał przedsiębiorstwu produkującemu meble, całą dokumentację odnośnie produkowanych mebli – wzory, wymiary, kolory itp. Przekazywał również wymagania, jakie dane produkty muszą spełniać. Wymagania określane były w dokumencie, który zawierał szczegółowe minimalne wymagania odnośnie powierzchni gotowych produktów, w tym składu chemicznego materiałów użytych do produkcji tj. farb, lakierów, bejc, właściwości fizykochemicznych powierzchni malarskiej lub lakierniczej, kolorów, tekstury, wytrzymałości itp.

  • Przez pół roku do Poszkodowanego wpłynęło kilkanaście zgłoszeń reklamacyjnych, w których odbiorca zgłosił wadliwość kilkunastu tysięcy sztuk produktów meblarskich. Na wyprodukowanych meblach pojawiły się widoczne odpryski – pęcherze – lakieru. O fakcie napływających reklamacji stwierdzających złą jakość powierzchni lakierniczej na wyrobach meblarskich przedsiębiorstwo poinformowało głównego dostawcę lakierów.
  • Po wykonaniu próbek lakieru z każdej dostawy, wycofano całą jedną dostawę lakieru.
  • Większość zareklamowanych mebli została przetransportowana do zakładu Poszkodowanego. Poszkodowany nie miał możliwości naprawy wadliwych mebli, aby wykorzystać je w kolejnej produkcji, ponieważ produkowany asortyment, po zdarzeniu, produkowany był w innych kolorach i rozmiarach. Ewentualne odzyskanie części asortymentu wiązałoby się z poniesieniem znacznych kosztów, które według Poszkodowanego mogłyby przewyższyć wartość mebli.