Krytyczna wada butelek

Ubezpieczający był producentem opakowań szklanych m.in. butelek. Jednym z jego odbiorców była spółka będąca producentem m.in. soków pakowanych w butelki dostarczane przez ubezpieczony zakład produkcyjny – hutę szkła.

Producent napoi poinformował ubezpieczającego o wykryciu krytycznej wady butelki „Napój”, wyprodukowanej w hucie szkła. Na gwincie butelek wyprodukowanych w hucie występowało nadlanie, które przy zamykaniu wykruszało się i odłamki szkła dostały się do produktów (soków i napojów). Producent soków poinformował, że wstrzymał całkowicie produkcję oraz sprzedaż napojów i soków w butelce „Napój”. Poinformował także, że kolejne partie są w trakcie sprawdzania pod względem wykrytej wady i poprosił o natychmiastową identyfikację wady, (w jakich partiach jest zagrożenie jej występowania) oraz o natychmiastową produkcję nowej butelki. Spółka przesortowała próbę 100 000 szt. wyrobów gotowych, z czego 500 szt. posiadało wadę krytyczną.

  • Producent soków w związku z omawianą wadą butelki „Napój” wystąpił do ubezpieczającego z roszczeniem. Roszczenia zostały przedstawione w formie not księgowo-obciążeniowych.

Wady stwierdzone w butelkach „Napój” jako zagrażające zdrowiu lub życiu ludzkiemu należało zakwalifikować do tzw. wad krytycznych. W tej sytuacji zastrzeżenia jakościowe producenta soków uznano za w pełni uzasadnione.