Ciężkie maszyny budowlane

Ubezpieczony świadczył usługi w zakresie projektowania i wykonawstwa robót geotechnicznych. W celu realizacji oferowanych usług Ubezpieczony eksploatował na podstawie umowy najmu wysokiej klasy maszyny budowlane. Jedna z maszyn służąca do wykonywania specjalistycznych prac techniką fundamentowania, a w szczególności do prac w gruncie, uległa uszkodzeniu. Uszkodzenie polegało na złamaniu jednego z elementów połączenia sworzniowego.

  • Przeprowadzono specjalistyczne badania uszkodzonego sworznia.  Analiza przeprowadzonych badań pozwoliła przyjąć, iż przedmiotowa szkoda nie powstała na skutek wad materiałowych i założonych konstrukcyjnie parametrów wytrzymałościowych zespołów maszyny.
  • Deformacja sworznia spowodowana została przekroczeniem statycznej wytrzymałości w wyniku przeciążenia. Oznacza to, że musiała wystąpić siła, która nie mogła powstać podczas normalnej pracy maszyny.