Awaria turbozespołu energetycznego

Awaria spowodowana uszkodzeniem łożyska wału oporowo-nośnego na skutek wytworzenia nadmiernego luzu osiowego i gwałtownego zniszczenia powierzchni jednej z serii klocków oporowych tego łożyska, poprzez ich wytarcie. Luz ten był mniejszy niż zalecany.

  • Wstrzymano produkcję energii elektrycznej.
  • Awaria turbozespołu wystąpiła tuż przed planowanym remontem urządzenia.
  • Awaria turbozespołu spowodowała znaczne straty związane z kosztami jego naprawy i wywarła negatywny wpływ na wyniki finansowe Ubezpieczonego. Na szczęście miała ona miejsce w trakcie trwania ubezpieczenia utraty zysku brutto.