Piotr Wagner

Kierownik działu likwidacji szkód w Spółce Eksperci NEMU. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył ponadto kurs „Prawa procesowego” w Szkole Prawa Procesowego Ad Exemplum.  W 2014 r. został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach warszawskich, w tym w kancelarii międzynarodowej skoncentrowanej na obsłudze podmiotów zagranicznych, głównie z rynku skandynawskiego. Od roku 2009 r. związany ze Spółką Eksperci NEMU. Jest odpowiedzialny za likwidację szkód: w maszynach u urządzeniach (All Risks, MB, CPM, EEI), OC, w tym OC za produkt i produkt niebezpieczny oraz szkód z tytułu wycofania produktu (product recall). Zajmuje się również koordynacją szkód z zakresu kolejowego (OC Zarządcy Infrastruktury i Przewoźnika, CASCO Taboru Kolejowego). Autor publikacji zakresu ubezpieczeń, prowadzi szkolenia dla Brokerów i Zakładów Ubezpieczeń w zakresie prawnych aspektów likwidacji szkód technicznych.