Łukasz Mazurczak

Kierownik działu likwidacji szkód ubezpieczeniowych w Spółce Eksperci NEMU. Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończył Podyplomowe Studia Prawa Ubezpieczeniowego na Uniwersytecie Warszawskim. Aktualnie studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w toku kilkuletniej pracy w PZU S.A. Jest odpowiedzialny za likwidację szkód klientów korporacyjnych, w szczególności kilkunastu firm leasingowych funkcjonujących na polskim rynku.