Łukasz Gołębiewski

Kierownik Działu Likwidacji Szkód w Spółce Eksperci NEMU. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.  W 2015 r. zdobył tytuł zawodowy adwokata. Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie procesów sądowych w sprawach cywilnych i karnych. Od roku 2010 r. związany ze Spółką Eksperci NEMU. Dysponuje doświadczeniem w likwidacji szkód: w maszynach i urządzeniach (All Risks, MB, CPM, EEI), OC, w tym OC za produkt i produkt niebezpieczny oraz szkód z tytułu wycofania produktu (product recall). Koordynuje pracę działu prowadzącego postępowania likwidacyjne szkód drogowych, kolejowych oraz środowiskowych.